Search here...

Điện gió và sản xuất Hydrogen

METCO > Điện gió và sản xuất Hydrogen
METCO VÀ SKYWIND/GEO GROUP (CHLB ĐỨC) HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN GIÓ VÀ SẢN XUẤT HYDROGEN XANH TẠI VIỆT NAM VÀ KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

        Công ty Skywind/Tập đoàn GEO (Cộng hòa liên bang Đức) là nhà nghiên cứu, thiết kế và sản xuất tua bin điện gió thế hệ thứ hai, hiện Skywin đang nắm bản quyền về thiết kế hệ thống tua bin điện gió tiến tiến hàng đầu thế giới. Hệ thống tua bin điện gió của Skywind dễ sản xuất, chi phí lắp đặt thấp và đặc biệt chi phí vận hành và bảo trì giảm được 60% so với các hệ thống tua bin điện gió hiện đang triển khai. Nhận thấy rằng tiềm năng điện gió của Việt nam là rất lớn, đồng thời qua quá trình cùng Metco khảo sát các nhà máy sản xuất quốc phòng của Việt nam có đủ năng lực để sản xuất một phần trong các chi tiết của hệ thống tua bin, Metco và Skywind đã thống nhất cùng triển khai các bước để đưa công nghệ mới này áp dụng vào sản xuất, lắp ráp và thi công tại Việt nam.

LĨNH VỰC HỢP TÁC:
Nghiên cứu, thiết kế, chuyển giao công nghệ điện gió
Đầu tư, sản xuất, lắp đặt hệ thống điện gió
Hệ thống giám sát, bảo hành và bảo trì các công trình điện gió
Huấn luyện và đào tạo nhân công trong lĩnh vực điện gió