Search here...

Khai Thác Khoáng Sản

METCO > Khai Thác Khoáng Sản

Phát huy vai trò của doanh nghiệp Quân Đội trong quá trình hiện đại hóa, METCO đã và đang triển khai nhiều dự án khai thác và chế biến than tại Lào nhằm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy mạnh mẽ ngành công nghiệp khai khoáng và các nghành công nghiệp khác , phát huy có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, góp phần phát triển kinh tế – xã hội.

  • Dự án :
  • Khai thác và chế biến Than – Mỏ Dakcheung, huyện Dakcheung, tỉnh Sekong.

+ Trữ lượng quặng than ở mỏ Dakcheung: 60 triệu tấn;

+ Công suất khai thác: A = 1.500.000 tấn/năm;

+ Thời gian tồn tại của mỏ là: T  = 40,6 năm ;

+ Tổng nhu cầu sử dụng đất của Dự án là : 152,56 ha;

+ Tổng vốn đầu tư : 127 750 140 000 VNĐ.

  • Khai thác và chế biến than – mỏ Bualapha tại bản Thaphachon, huyện Bulapha, tỉnh Khammuane, CHDCND Lào :

Được sự đồng ý của các Bộ, Ban, Nghành của Chính phủ nước CHDCND Lào. Tháng 06 năm 2023 Công ty Metco đã cùng với đoàn cán bộ của Liên đoàn địa chất Đông Bắc (Việt Nam) đã tổ chức đi khảo sát, khoanh định diện tích, cắm mốc thực địa tại Mỏ than thuộc địa phận bản Thaphachon, huyện Bulapha, tỉnh Khamuane làm cơ sở lập Đề án thăm dò và xem xét các bước tiếp theo với diện tích khu vực khảo sát khoảng 22 km2