SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 2
Đã truy cập: 4915186
Năng lực nhân sự Metco

Nhân sự quản lý và kỹ thuật của METCO là đội ngũ chuyên nghiệp, dày kinh nghiệm, giàu sáng tạo và cởi mở. Nhân sự chủ chốt được đào tạo cơ bản và kinh qua nhiều kinh nghiệm thực tế. METCO sở hữu danh mục thiết bị và máy móc lớn đủ để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. METCO cũng đang vận hành hệ thống các kho và thiết bị vận chuyển tại Việt Nam và trong khu vực. METCO luôn thực hiện kỷ luật và quy tắc quân đội tại nơi làm việc và tuân thủ các quy tắc an toàn sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường.

          METCO đang sử dụng đội ngũ nhân lực trình độ cao, kinh nghiệm và chất lượng, được đào tạo trong và ngoài nước. Nhân lực kỹ thuật và quản lý được trang bị kiến thức rộng và luôn được cập nhật để có thể nắm bắt và làm chủ được các thay đổi thực tế của thị trường và công nghệ mới. Bảng tổng hợp nhân sự chủ chốt được thể thiện trong bảng 2.1

Bảng 2.1: Nhân sự chủ chốt của Metco

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO

SỐ LƯỢNG

Tiến sỹ (PhD)

02
Thạc sỹ quản trị
02

Thạc sỹ khoa học (Khai thác mỏ, Hoá)

02
Kỹ sư mỏ
08*
Kỹ sư hoá nổ
06*
Cử nhân kinh tế
20*
Cao đẳng
10*
Trung cấp
50*
Kỹ thuật viên
200*
* Số lượng sẽ thay đổi nhanh chóng

We wish you health and success !
Trở lại
Nội bộ
Tài khoản
Mật khẩu