SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 4
Đã truy cập: 4915167
Khách hàng của METCO

METCO theo hướng khách hàng là trung tâm luôn luôn mong muốn phát triển và gìn giữ mối quan hệ gắn bó lâu dài với khách hàng trên cơ sở niềm tin, chuyên nghiệp, nghiêm túc nhưng cởi mở.

Khách hàng của METCO trong nước cũng như trong khu vực luôn, thuộc nhiều ngành nghề như thuỷ điện, xây dựng dân dụng, khai thác khoáng sản, thương mại và đầu tư, du lịch và dịch vụ kỹ thuật luôn đặt niềm tin vào METCO.

Nhờ vậy METCO cũng luôn nhận được sự ủng hộ qu
ý báu, kịp thời và hiệu quả nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác và lợi ích đa chiều. Một số khách hàng tiêu biểu được đưa ra trong bảng 3.2.

Bảng 3.2: Danh sách một số khách hàng của METCO

No.
Tên khách hàng
Địa chỉ
01
XEKAMAN 3 ELECTRIC CO., LTD
Viên Chăn, Lào
02
XEKAMAN 3 CO., LTD
Viên Chăn, Lào
03
SONG DA 10 JSC
Hà Nội
04
SONG DA 6 JSC
Hà Nội
05
SONG DA CORPORATION

Ha Noi, Vietnam

06
SALAMANDER ENERGY LIMITED

Hà Nội, Viên Chăn

07
PVEP – MEKONG COMPANY
Hà Nội
08

Explosives Consultation & Application (TL) Co., Ltd

Băngkok, Thái Lan
09
Orica Australia
Australia
10
GEOMAX GmbH
Đức
11
VTS GROUP Co., Ltd
Viên Chăn
12
Sepon Gold Mine
Lào
13

Tập đoàn Việt Hương

Việt Nam
14
SAM ONE CORPORATION
Hàn Quốc
15
PV Power
Việt Nam
16
DMC
Việt Nam

We wish you health and success !
Trở lại
Nội bộ
Tài khoản
Mật khẩu