SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 4
Đã truy cập: 2684564
Giấy phép kinh doanh
         Vào hồi 9 giờ sáng ngày 24 tháng 08 năm 2011 tại Công ty Cổ phần Kinh tế - Kỹ thuật TRUNG ƯƠNG HỘI DẦU KHÍ VIỆT NAM đã trao bằng công nhận CÔNG TY CỔ PHẦN KINH TẾ - KỸ THUẬT (METCO) là HỘI VIÊN TẬP THỂ HỘI DẦU KHÍ VIỆT NAM.
Chi tiết...
Ngày 26 tháng 04 năm 2012 Bộ Công Thương đã cấp giấy phép kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong ngành Công nghiệp cho Công ty CP Kinh tế - Kỹ thuật (METCO)
Chi tiết...

           Ngày 18 tháng 04 năm 2011 TỔNG CỤC DU LỊCH - BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH đã cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho Công ty Cổ phần Kinh Tế - Kỹ Thuật

Chi tiết...
Nội bộ
Tài khoản
Mật khẩu