SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 4
Đã truy cập: 2166103
Điểm tin mới

Ngày 4/6/2018 Tại Hội trường Công ty CP Kinh tế - Kỹ thuật đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Chi tiết...
Chi tiết...

Chi tiết...
Others
Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết (18/05/2018)
Dạy dần dần từ ít đến nhiều, từ dễ đến khó, từ thấp đến cao. Không tham nhiều, không nhồi sọ. Dạy một cách thiết thực. Lý luận gắn chặt với thực hành (18/05/2018)
8/5/1954 Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa: (18/05/2018)
Ngày 06/5/1950 (15/05/2018)
Ngày 04/5/1957 (15/05/2018)
Next
Nội bộ
Tài khoản
Mật khẩu