SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 2
Đã truy cập: 4293025
Dịch vụ nổ mìn dầu khí trên biển
Vì sự phát triển đất nước, dầu khí đang thực sự là mặt trận năng lượng nóng bỏng. Hoạt động này không đơn giản là việc khoan mỏ rồi… hút dầu lên bán, mà còn vô số những công đoạn quan trọng khác. Dịch vụ nổ  dầu khí trên biển là một chuyên ngành đặc thù, có liên quan đến việc bảo đảm quốc phòng-an ninh. Ở nước ta đã bắt đầu hình thành những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.
Chi tiết...
Nội bộ
Tài khoản
Mật khẩu