SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 3
Đã truy cập: 2684588
Lê Khả Phiêu - Những điều tâm đắc
Lê Khả Phiêu - Những điều tâm đắc - Một cuốn sách thực sự có giá trị
Nhân kỷ niệm 80 năm ngày sinh của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (27/12/1931 - 27/12/2011). Nhà xuất bản Thế giới đã xuất bản cuốn sách song ngữ Việt - Anh "Lê Khả Phiêu - Những điều tâm đắc" do ông là tác giả.


"Lê Khả Phiêu - Những điều tâm đắc" là cuốn sách tập hợp 31 bài viết chọn lọc, được cho là 31 vấn đề "tâm đắc" trong suốt cuộc đời cống hiến cho cách mạng của nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu, Nhà xuất bản Thế giới xuất bản tháng 11-2011 theo thể thức Việt - Anh đối chiếu. Đây cũng là những vấn đề lớn ông luôn trăn trở và muốn đề cập, nhắc nhở, động viên những người lãnh đạo trong Đảng, trong quân đội, trong các ngành, các giới hãy cố gắng làm cho thật tốt.

Nội dung cuốn sách được chia làm 3 chủ đề lớn :

- Tấm lòng với Đảng, với Bác Hồ.

- Tấm lòng với nhân dân và các ngành, các giới.

- Tấm lòng với bạn bè quốc tế.

Trưởng thành từ một người lính, rồi lên đến cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam - người đứng đầu cơ quan lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, ông đã cùng tập thể Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng nỗ lực cao độ, dành tất cả tâm huyết của mình cho công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần làm cho Đảng Cộng sản Việt Nam mãi mãi xứng đáng là đội tiên phong lãnh đạo đất nước vươn lên giành thắng lợi trong sự nghiệp đổi mới, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Qua cuốn sách "Lê Khả Phiêu - Những điều tâm đắc", ông cho rằng, muốn lãnh đạo sự nghiệp đổi mới thành công, công tác xây dựng Đảng phải là nhiệm vụ then chốt trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong điều kiện Việt Nam là quốc gia chỉ có một Đảng duy nhất lãnh đạo đất nước, về công tác xây dựng Đảng, những trang viết của ông đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh và có hiệu lực, kiện toàn tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị. Ông coi đây luôn luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong từng trang sách, ở mọi nơi mọi lúc, ông luôn trăn trở với công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ và sử dụng cán bộ, vấn đề dân chủ trong Đảng, làm sao để không ngừng nâng cao phát huy quyền làm chủ trong Đảng và ngoài xã hội, đặc biệt là đổi mới phương thức lãnh đạo của một Đảng duy nhất cầm quyền… Ông luôn chăm lo đến việc kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị để bảo đảm tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong mọi tình huống và trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội; giữ vững bản chất cách mạng, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, điều hành của Nhà nước, làm cho Nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân; mở rộng và phát huy quyền làm chủ của dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, lập lại trật tự, kỷ cương, bảo đảm giành thắng lợi trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Là người từng giữ chức vụ lãnh đạo cao nhất của Đảng, ông Lê Khả Phiêu luôn quan tâm đến nhiều giới, nhiều ngành và nhiều lĩnh vực, từ người dân, người lính, đội ngũ nghiên cứu khoa học, giáo dục - đào tạo đến văn hóa văn nghệ, báo chí, từ công tác xóa đói giảm nghèo cấp bách đến việc giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng, từ người cao tuổi cho đến thanh, thiếu niên, nhi đồng, ở diễn đàn nào cũng thấy ông thể hiện sự quan tâm sâu sắc.

Cuốn sách "Lê Khả Phiêu - Những điều tâm đắc" cũng đã thể hiện sâu sắc tấm lòng cao cả với bạn bè quốc tế, đặc biệt với anh em láng giềng, bạn gần bạn xa, ông đều sống với cái tâm: Vì tình hữu nghị anh em, giữ gìn môi trường hòa bình, cùng nhau phát triển. Ông là một chính khách được quốc tế nể trọng!

Cuốn sách được Nhà xuất bản Thế giới thể hiện bằng hai ngôn ngữ Việt - Anh đối chiếu chính xác và hấp dẫn, do Giám đốc - Tổng biên tập Trần Đoàn Lâm chỉ đạo và trực tiếp hiệu đính, anh còn dành thời gian giới thiệu cho đông đảo bạn đọc trong nước và quốc tế về giá trị cuốn sách tại Thư viện Quốc gia Việt Nam. Từ những bài diễn thuyết được tập hợp trong cuốn sách này, bạn đọc không chỉ bị thu hút bởi một tình cảm chân thực, mộc mạc, dễ hiểu và rất sâu sắc, gần gũi với các ngành, các giới, như một nguồn năng lượng diệu kỳ đến với mọi người. Lật giở từng trang sách, bạn đọc sẽ được tiếp cận với một diện mạo chân thực của đất nước Việt Nam hào hùng trong những năm tháng cuối cùng của thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI; là nguồn sức mạnh đầy tính thuyết phục và khích lệ. Đồng thời đây còn là những áng văn chương tuyệt vời, thể hiện tài hùng biện tiêu biểu của một nguyên thủ quốc gia.

Cuốn sách không chỉ giúp nhân dân và bạn bè quốc tế hiểu sâu sắc thêm về Ðảng, Bác Hồ và sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam, mà còn là tài liệu quý phục vụ công tác nghiên cứu, lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn cách mạng ở nước ta, được Thư viện Quốc gia Việt Nam đưa vào hệ thống sách có giá trị của các nguyên thủ quốc gia để trao đổi sách hằng năm với quốc tế. Đã có nhiều tổ chức quốc tế và yếu nhân trên thế giới đề nghị được tặng sách.

Sau khi cuốn sách được phát hành, thay mặt nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Thiếu tướng Nguyễn Chí Trung - nguyên Trợ lý Tổng Bí thư cùng với Nhà xuất bản Thế giới, Công ty Văn hóa truyền thông quốc tế - Metco đã trao tặng quỹ "Góp đá xây Trường Sa" của Báo Tuổi trẻ 25 triệu đồng và Quỹ Hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam - dioxin Việt Nam 25 triệu đồng, trích từ nhuận bút và phát hành cuốn sách "Lê Khả Phiêu - Những điều tâm đắc".

Trong phần kết của "Lời giới thiệu" cuốn sách, Nhà xuất bản Thế giới - đơn vị đã cố gắng thể hiện đầy đủ nội dung, tình cảm của ông sang tiếng Anh - đã viết:

"Nhân kỷ niệm tròn 80 năm ngày sinh của ông (27/12/1931 - 27/12/2011), Nhà xuất bản Thế giới trân trọng xuất bản cuốn sách song ngữ Anh - Việt "Lê Khả Phiêu - Những điều tâm đắc nhất" do ông là tác giả, thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng kính yêu và trung thành vô hạn của ông với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân.
Xin kính chúc ông mạnh khỏe, sống lâu và xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc trong nước và quốc tế cuốn sách này của ông!".
Dương Minh Hào
Quay lại
Others
Chúc tết đ/c Lê Khả Phiêu (14/01/2012)
Ra mắt cuốn sách Lê Khả Phiêu - Những điều Tâm Đắc (23/12/2011)
Nội bộ
Tài khoản
Mật khẩu