SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 2
Đã truy cập: 4292969
Trung tâm Dịch vụ Nổ mìn Metco thực hiện thành công bãi nổ đầu tiên tại mỏ
Hợp đồng cung cấp dịch vụ nổ mìn trọn gói cho dự án khai thác mỏ Núi Pháo

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ NỔ MÌN

TRỌN GÓI CHO DỰ ÁN KHAI THÁC MỎ NÚI PHÁO

Ngày 27 tháng 2 năm 2012, Công ty CP Kinh tế - Kỹ thuật METCO đã chính thức ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ nổ mìn trọn gói cho dự án khai thác mỏ Núi Pháo thuộc Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi pháo. Hợp đồng có hiệu thời gian ban đầu là 3 năm từ 2012 tới 2014. Đây là sự kiện đánh dấu những thành công to lớn của Công ty METCO, trong đó có sự đóng góp to lớn của Trung tâm Dịch vụ Nổ mìn Dầu khí và của tập thể lãnh đạo Công ty. 
Quay lại
Others
Tiếng nổ bình yên nơi Núi Pháo - Đại từ - Thái Nguyên (21/04/2012)
Thực hiện thành công bãi nổ đầu tiên tại mỏ Núi Pháo (19/04/2012)
Nội bộ
Tài khoản
Mật khẩu