SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 2
Đã truy cập: 2490034
Điểm tin mới
Công nghệ sản xuất nhũ tương nền cho sản xuất thuốc nổ công nghiệp trên nguyên lý mới.

Năm 2014, Viện Nghiên cứu Ứng dụng vật liệu thuộc Công ty CP Kinh tế - Kỹ thuật (METCO) đã thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp Công ty: “ Nghiên cứu chế tạo hỗn hợp chất ANE để sản xuất thuốc nổ nhũ tương trên xe lưu động (MMU)”, và đến  năm 2016 Bộ Công thương đồng ý cho Công ty METCO thưc hiện dự án: “ Hoàn thiện công nghệ sản xuất nhũ tương nền cho sản xuất thuốc nổ công nghiệp” bằng nguồn vốn tự có của Công ty. Sau hơn một năm thực hiện, dự án đã hoàn thành vào tháng 10 năm 2017 với sản phẩm là 01 dây chuyền sản xuất nhũ tương nền trên nguyên lý thổi khí với công suất 5.000tấn/năm và các tài liệu kỹ thuật kèm theo. 

Trong phiên họp 1, ngày 13/11/2017 Hội đồng Khoa học và Công nghệ của Bộ Công thương đã họp đánh giá dự án và ngày 01/12/2017. Hội đồng đã kiểm tra thực tế dây chuyền sản xuất  của dự án tại xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (phiên họp 2). 

Kết quả thử nổ cho thấy tốc độ nổ của sản phẩm đạt 5219.2 m/s và 5256 m/s và đạt yêu cầu đặt ra. 

    

Kích thước đá nổ mìn bằng “Thuốc nổ TDF 90mm” với kích thước đá nổ mìn bằng “Thuốc nổ sản xuất từ nhũ tương nền” 

Trên cơ sở kết quả kiểm tra thực địa, tài liệu của dự án. Hội đồng KH-CN Bộ Công thương đã nghiệm thu dự án.

    

Hội đồng Khoa học Công nghệ  - Bộ Công thương kiểm tra, nghiệm thu dự án “Hoàn thiện công nghệ sản xuất nhũ tương nền cho sản xuất thuốc nổ công nghiệp”

 

 

 

 

Quay lại
Others
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 (21/06/2018)
CÔNG TY CP KINH TẾ - KỸ THUẬT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN THÁNG 7/2018, TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM (10/07/2018)
Mái nhà tôi yêu (25/11/2015)
Công ty CP Kinh tế - Kỹ thuật nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND Quận Ba Đình. (15/01/2019)
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ (04/09/2015)
Next
Nội bộ
Tài khoản
Mật khẩu